Millainen terapeutti olen?

Olen terapeuttina helposti lähestyttävä ja asiakkaiden kuvaamana lysti ja leppoisa. Vaikeiden ja vakavien asioiden äärellä ymmärtävä, arvostava, kuunteleva ja vastavuoroinen. Terapiasuhteessa pidän tärkeänä luottamusta, nyt hetkessä läsnäoloa ja yhdessä turvallisen suhteen luomista. Arvostan ja kunnioitan asiakkaan omaa ymmärrystä ja kokemusta itsestään ja asioistaan sekä vanhempien/perheen tuntemusta omasta lapsestaan. Ajattelen ihmisyyden olevan uudistumista ja kasvamista, siinä prosessissa on kunnia saada olla terapeuttina hetki mukana. 

Vahvuuksiani on pitkä työkokemus lasten- ja nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta (2008-2016 ja edelleen työ jatkuu yksityisellä puolella saman asiakasryhmän kanssa). Työssä olen saanut ammatillisen kasvun kannalta ison onnen, kun olen saanut tehdä töitä itseä kokeneempien ja viisaampien psykiatrian ammattilaisten kanssa moniammatilisesti työtä, työpareina ja työryhmässä. Siinä työssä opin perhe- ja verkostokeskeisen työotteen, dialogisuuden ja reflektiivisyyden. Heittäytymisen nyt hetkeen ja spontaanin työskentelyn taidon, jossa luovasti ja rohkeasti haastan omaa ammattitaitoa vastaamaan asiakkaani hoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Tekemään terapiasta juuri hänelle sopivaa ja hänen näköistään. Lasten kohdalla pidän vanhemmat/läheiset tiiviisti terapiaprosessissa mukana, sillä ajattelen terapiassa yhden arvokkaimmista asioista olevan sen, että juuri oma vanhempi/läheinen osaa lasta ymmärtää, tukea ja auttaa hankalissa hetkissä arjessa. Näin myös terapiassa ymmärretyksi tulleet asiat alkavat helpottaa arkea ja terapiassa opittua voidaan harjoitella arkisissa tilanteissa kotona. Ajattelen että lapsi kulkee terapiamatkaa niin yksilönä kahdenkeskisyydessä terapeutin kanssa, mutta myös riittävässä jaetussa yhteydessä ja ymmärryksessä vanhempiensa kanssa.

Vaikka rakastan työtäni ja olen yli innokas opiskelija, olen myös muutakin. Olen naimisissa ja meillä on aikuisia lapsia sekä vielä kotona asuva lapsi, mutta myös valloittavan ihania mummotettavia naperoita. Perheessäni on myös koirakavereita. Jouten ollessa lempi puuhaani on käsityöt ja maalaaminen. Perheen palautteen perusteella minulla on myös aika paha neuloosi. 

 

Tässä joitain koulutuksiani:

★ Traumapsykoterapeutti ★ EMDR-terapeutti lapset,nuoret ja aikuiset ★Toimintaterapeutti ylempi AMK ★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinenvalmentaja ★ Perheinterventiokliinikko ★ GAS- koulutus 2018 ★ ICF – koulutus 2017 ★ Traumojen prosessointi työpaja 2017 ★ Lasten ja nuorten dissosiaatiohäiriöiden hoito- vaiheittainen työskentely 2018 ★ Pojasta polvi paremmaksi- kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä 2018 ★ KKT-lyhytinterventiot (kognitiivinen käyttäytymisterapia) lasten ja nuorten kanssa 2016 ★ Lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen – tunnistaminen ja tuki 2016 ★ Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä 2015 ★ RALLA- leikinarviointi 2015 ★ Lapset puheeksi- keskustelun ja neuvonpidon kouluttajakoulutus 2015 ★ Julkisen sektorin yksilöterapiakoulutus 2013 ★ Skeematerapian perusteet 2014 ★ CRPS:n tunnistaminen ja tehokashoito 2015 ★ NLP perusteet 2015 ★ Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidottomia tukeminen 2015 ★ Terapeuttinen kirjoittaminen 2015 ★ ”Miten ottaa väkivalta puheeksi turvallisuus näkökulman kautta?” 2015 ★ Addiktiot ja kuntoutuminen -seminaari 2015 ★ Mobiililaitteiden hyödyntäminen kuntoutuksessa 2015 ★ Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen 2015 ★ Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijlöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa 2015 ★ Ekapeli ja lukeman oppimisen -teoria 2015 ★ Matematiikan perustaitojen tukeminen esi- ja alkuopetusikäisillä 2015

 

Työkokemus

 

Yrittäjä Iloaa OY 2020 alkaen

Yrittäjä Ilotoimii yrityksessä 2016 -2021

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoidon työryhmä avohoito /Oulun kaupungin kriisityöryhmä 2008-2016 

Lääkinnällinen kuntoutus 2006-2007

 

Erikoistuminen: Lasten- ja nuorisopsykiatria sekä perheiden kanssa työskentely.

Työskentelen myös englannin kielellä.